Jeśli potrzebujesz w sklepie internetowym pokazać przy produkcie inne produkty które mogą tworzyć zestaw

UWAGA DLA WERSJI STRON Z EDYCJĄ NA ŻYWO FUNKCJE SKLEPOWE DOSTĘPNE SA JEDYNIE W WERSJI ADMINA: PRO ADMIN

 

1. W menu SKLEP utwórz nową grupę .

Po przejściu naciśnij Klawisz: DODAJ NOWY REKORD. Po pokazaniu się nowej nazwy przejdź do edycji i nadaj niepowtarzalną nazwę dla grupy powiąznych produktów.

 

 

2. W każdym z produktów które mają być połączone. Przejdź do edycji produktu i naciśnij poniższy link

3 z prawej strony pokaże się lista  z której wybierzesz wcześniej zdefiniowene grupy. Po naciśnięciu linku produkt będzie dodany do grupy.

Naciśnięcie minusa przy dodanej grupie spowoduje usunięcie produktu z tej grupy.

Powered by: cdx.pl