close

1. Aby dodać formularz NEWSLETTERA do treści: przejdź do wybranej kategorii lub wiersza w administracji v3 i edytuj rekord


kontakt edycja
 

2. Pomiędzy treścią standardowym krojem i rozmiarem czcionki wpisz liczbę z zakresu 0 > 100. Zaznacz tą liczbę. Po zaznaczeniu kliknij na button STYLE umieszczone w menu edytora i wybierz  Count up. Po tej operacji zaktualizuj dane strony


ef2

 
bottom_g