close
 
  1. Zaznacz treść lub grafikę w edytorze
  2. Kliknij na ikonkę
  3. Jako typ odnośnika wybierz: Adres e-mail
  4. Wpisz docelowy adres e-mail na który użytkownik ma wysłać wiadomość
bottom_g