close
Zaznacz zdanie które jest linkiem (standardowym krojem i rozmiarem czcionki). Po zaznaczeniu kliknij na button STYLE umieszczone w menu edytora i wybierz  Button special. Po tej operacji zaktualizuj dane strony

ef3


 
bottom_g