close
UWAGA DLA WERSJI STRON Z EDYCJĄ NA ŻYWO FUNKCJE SKLEPOWE DOSTĘPNE SA JEDYNIE W WERSJI ADMINA: PRO ADMIN
 

1. W menu SKLP utwórz nową grupę .

Po wejści naciśnij Klawisz: DODAJ NOWY REKORD. Po pokazaniu się nowej nazwy przejdź do edcyji i nadaj niepowtarzalną nazwę dla grupy powiżaznych produktów.

 

 

2. W każdym z produktów które mają być połączone. Przejdźdo edycji produktu i naciśnij poniższy link

3 z prawej strony pokaże się lista  z której wybierzesz wcześniej zdefiniowene grupy. Po niciśnięciu linku produkt będzie dodany do grupy.

Naciśnięcie minusa przy dodanej grupie spowoduje usunięcie produktyu z tej grupy.

bottom_g