close
Zaleca się nie używanie w dokumentach table i pisanie w nich treści - a to dlatego iż tabele html nie są responsywne - czyli zachowują swoje parametry i szerokości. przez co na mniejszych ekranach i smartonach tekst może się bardzo zwężyć i być nieczytelny. Zaleca się korzystać ze specjanie przygotowanych modułów - kolumn
 

1. Przejdź do edycji twojego dokumentu. 


TESTONSYWNE KOLUMNY

2. Zaznacz miejsce pojawienia się kolumn. Kliknij w ikonkę szablony w narzędziach edytora ( inna ikonka dla starszych szablonów - zaznaczona na rysunku powyżej )
3. Wybierz odpowiedni wzór kolumn (szerokości w procentach)

Responsywne kolumny zamias tabel html

4. Po wybraniu kolumny pokażą się w edytorze tekstu

bottom_g